Nasi pracownicy tworzą strategie medialne w oparciu o wiarygodne badania oraz doświadczenie. Współpraca naszej agencji
z właścicielami nośników reklamowych pozwala na uzyskanie optymalnych cen powierzchni i czasu reklamowego.