W budowaniu komunikacji skupiamy się na relacjach, jakie konsumenci tworzą
z marką. Wierzymy, że ludzie budują związki z markami w podobny sposób, jak relacje między sobą.